Regulamin sklepu


Sklep internetowy CookKing dostępny pod adresem „www.cookking.pl”, jest prowadzony przez firmę:
WARGO Krzysztof Rogala
Ul.Arciszewskiego 5
66-440 Skwierzyna
NIP:596-16-83-592


zwanym dalej „Sklepem”
Sklep prowadzi sprzedaż za pomocą Internetu. Zamówienia są dostępne przez całą dobę, oprócz przerw wynikających z działań technicznych oraz konserwacji witryny.
Produkty oferowane przez „www.cookking.pl” są nieużywane, w pełni sprawne i legalnie dostępne na polskim rynku.


1    Zamówienia
1.   Sklep internetowy przyjmuje zamówienia:
•    przez formularz na stronie internetowej sklepu.
•    przez wiadomość e-mail info@wargo.pl
•    telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
2.   Po złożeniu zamówienia zawierana jest umowa klienta ze sklepem, na zakup zamówionych towarów.
3.   Po zamówieniu towar jest wysyłany na adres klienta, który zostanie podany podczas zamówienia.
4.   Jeśli adres wysyłki będzie niekompletny bądź nieprawidłowy, sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia.
5.   Klient ma prawo do zmiany zamówienia przed jego zatwierdzeniem. Jeśli klient zrezygnuje z zamówienia towaru po dokonaniu przelewu, pieniądze zostaną mu zwrócone przelewem.


2    Ceny produktów
1.    Ceny produktów sklepu internetowego są podane w złotówkach brutto.
2.    Do kwoty zamówienia należy doliczyć koszt wysyłki.
3.    Ogólna kwota zamówienia będzie podana na stronie po wybraniu przez klienta sposobu dostarczenia towaru oraz metody zapłaty.


3    Formy płatności
1. Obowiązującą w sklepie formą płatności są szybkie płatności i usługa "za pobraniem" lub płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Do każdego zamówienia dołączany jest standardowo paragon fiskalny lub faktura vat, jeżeli klient życzy sobie otrzymać fakturę Vat należy zgłosić to przy składaniu zamówienia w polu "uwagi" lub podać nr nip w odpowiednim polu.
3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.


4    Czas realizacji
1. Dostawa obejmuje dostarczenie Towaru pod adres wskazany w Zamówieniu.
W dniu przekazania przesyłki kurierowi, dostaniesz od nas e-mail z potwierdzeniem wydania przesyłki kurierowi wraz z numerem nadania.
2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/GLS/RABEN. Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach 8-16 po wcześniejszym skontaktowaniu się ze sprzedającym.
3. Termin wysyłki towaru do klienta wynosi przeważnie 7-14 dni robocze. Czas ten może się wydłużyć w sporadycznych przypadkach, szczególnie w trakcie sezonu sprzedażowego. W celu uzyskania aktualnego terminu wysyłki proszę o kontakt z opiekunem sklepu.


5  Dostawa
1. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/GLS/RABEN.


6  Reklamacje
1. W celu rozpatrzenia reklamacji prosimy o przesłanie następujących informacji na adres e-mail – info@wargo.pl
 - Opis wady i okoliczności jej powstania, braki w dostawie itp.
 - Żądanie reklamującego,
 - Prosimy o dołączenie 3 do 5 zdjęć przedstawiających wadliwy produkt oraz skan protokołu spisany z kurierem (skan protokołu musi być czytelny). Zdjęcia powinny obejmować zarówno całość artykułu (przednią i tylną część), jak i miejsce zawierające defekt. Zdjęcia prosimy przesłać drogą e-mailową na adres info@wargo.pl Łączna wielkość e-maila wraz ze zdjęciami nie może przekroczyć 10 MB. Prosimy wziąć pod uwagę, że większe wiadomości nie będą dostarczane na nasz serwer. Zachęcamy do używania następujących formatów do przesyłania zdjęć: ZIP, JPEG, RAR.
 - Po otrzymaniu wszystkich informacji reklamacja zostanie opracowana.
 - Tytuł wiadomości reklamacyjnej powinien zawierać imię i nazwisko np.: REKLAMACJA TOWARU - NICK - IMIĘ I NAZWISKO
 - Prosimy pamiętać aby wraz z formularzem dostarczyć dowód zakupu.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego artykułu.
Zawiadomienie nas o niezgodności towaru z umową musi nastąpić najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia tejże niezgodności. Ponadto po stwierdzeniu niezgodności nie można użytkować uszkodzonego towaru.


7  Gwarancja

a) Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia towaru niezwłocznie i z należytą dbałością o jakość i ilość z ewentualnych wad przy kurierze,
b) W przypadku wad zapewniamy według własnego uznania gwarancję poprzez naprawę lub wymiany,
c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru.

8    Zwrot towaru
Zasady zwrotu towaru bez podania przyczyny określone są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
    Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom, którzy zawarli umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji termin do odstąpienia od umowy, wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Towar należy zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący- konsument poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Należy odesłać produkt na adres sklepu wraz z dowodem zakupu.
    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

    Prawo do zwrotu towaru w ciągu czternastu dnia jest bardzo wygodne z perspektywy klienta, jednak nie obowiązuje w każdej sytuacji. Po pierwsze, nie masz możliwości zwrotu zakupu, jeśli nabywałeś go na dane swojej działalności gospodarczej. W takim wypadku, w świetle prawa nie jesteś już konsumentem, lecz przedsiębiorcą.


9    Polityka Cookie
     Strona www.cookking.pl stosuje system plików cookies, niewielkich plików, które zapisują się na dysku użytkownika Sklepu. Mechanizm jest stosowany w celu poprawy działania serwisu. Pliki mogą być wykorzystywane także przez reklamodawców, firmy badające internet oraz dostawców aplikacji komputerowych. Jeśli chcesz, możesz usunąć cookies lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, które ich dotyczą. Usunięcie plików cookies bądź zmiany dotyczące ich zapisywania w wyszukiwarce mogą utrudnić korzystanie z serwisu.

10 Prawa autorskie

Wszelkie prawa do treści audiowizualnych oraz wzorów przemysłowych zamieszczonych na stronie www.cookking.pl przysługują WARGO ROGALA KRZYSZTOF, ARCISZEWSKIEGO 5, 66-440 SKWIERZYNA, NIP: 596-168-35-92.

Bez zgody właściciela nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystane w jakikolwiek sposób.