loga.jpg

Tytuł projektu:

Projekt nr. UG-PMT/2251/1N/2020-CAN realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

CEL PROJEKTU:

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, opracowanie i wdrożenie strategii ekspansji polskiej marki „COOK KING” na rynku kanadyjskim.

PLANOWANE EFEKTY:

Pozyskanie dystrybutorów na rynku kanadyjskim, podpisanie 5 zagranicznych kontraktów handlowych , zwiększenie przychodów z eksportu

DOFINANSOWANIE Z FE : 200.000,00pln

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z realizacją projektu nr wniosku PMT/2251/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Kanady, firma WARGO KRZYSZTOF ROGALA ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 1 wraz z załącznik nr 1 – (link)

Formularz ofertowy nr 1 - (link)


Zapytanie ofertowe nr 2 wraz z załącznik nr 2 – (link)

Formularz ofertowy nr 2 - (link)


Zapytanie ofertowe nr 3 wraz z załącznik nr 3 – (link)

Formularz ofertowy nr 3 - (link)Serdecznie zapraszamy do składania ofert na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego.WYNIKI WYGRANYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Zapytanie ofertowe nr 1 wygrała firma:
PGB Human Resources Sp. z o.o.
60-113 Poznań, ul. Reglowa 3
NIP: PL7781470803

Zapytanie ofertowe nr 2 wygrała firma:
Global Expansion Experts Łukasz Bujak
Wilanowska 51/3
51-206 Wrocław
NIP 6971676737

Zapytanie ofertowe nr 3 wygrała firma:
BiznesPartner.online Rafał Pawłowski
ul. Meissnera 21
60-408 Poznań
NIP : PL6181666070

Wszystkie podmioty biorące udział w zapytaniach ofertowych zostały poinformowani o wyniku zapytań ofertowych.

loga.jpg

Tytuł projektu:

Projekt nr. UG-PMT/2257/1N/2020-KAZ realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

CEL PROJEKTU:

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, opracowanie i wdrożenie strategii ekspansji polskiej marki „COOK KING” na rynku Kazachstanu.

PLANOWANE EFEKTY:

Pozyskanie dystrybutorów na rynku kanadyjskim, podpisanie 2 zagranicznych kontraktów handlowych , zwiększenie przychodów z eksportu

DOFINANSOWANIE Z FE : 200.000,00pln

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z realizacją projektu nr wniosku PMT/2257/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne” w zakresie ekspansji na rynek Kazachstanu, firma WARGO KRZYSZTOF ROGALA ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zamieszczoną poniżej dokumentacją. Dokumentacja zapytania ofertowego zawiera następujące dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 1 wraz z załącznik nr 1 – (link)

Formularz ofertowy nr 1 - (link)


Zapytanie ofertowe nr 2 wraz z załącznik nr 2 – (link)

Formularz ofertowy nr 2 - (link)


Zapytanie ofertowe nr 3 wraz z załącznik nr 3 – (link)

Formularz ofertowy nr 3 - (link)

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego.WYNIKI WYGRANYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Zapytanie ofertowe nr 1 wygrała firma:
PGB Human Resources Sp. z o.o.
60-113 Poznań, ul. Reglowa 3
NIP: PL7781470803

Zapytanie ofertowe nr 2 wygrała firma:
Global Expansion Experts Łukasz Bujak
Wilanowska 51/3
51-206 Wrocław
NIP 6971676737

Zapytanie ofertowe nr 3 wygrała firma:
BiznesPartner.online Rafał Pawłowski
ul. Meissnera 21
60-408 Poznań
NIP : PL6181666070

Wszystkie podmioty biorące udział w zapytaniach ofertowych zostały poinformowani o wyniku zapytań ofertowych.


Tytuł projektu

WARGO Krzysztof Rogala realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwijanie działalności eksportowej WARGO Krzysztof Rogala w kontekście sprzedaży polskich mebli ogrodowych do grilli na rynkach zagranicznych."

CEL PROJEKTU:

Promocja polskiej marki „COOK KING” na rynkach międzynarodowych oraz wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa WARGO KRZYSZTOF ROGALA poprzez wejście na nowe rynki eksportowe i wskazany w BPP rynek perspektywiczny USA. Niewykluczone, że w wyniku realizacji inwestycji firma wyjdzie również na inne rynki.

PLANOWANE EFEKTY:

Pozyskanie co najmniej 10 partnerów handlowych oraz zaznaczenie obecności firmy na wybranych rynkach, zwiększenie przychodów z eksportu.

DOFINANSOWANIE Z FE : 425.000,00 pln

www.mapadotacji.gov.pl