REKLAMACJE

1. W celu rozpatrzenia reklamacji prosimy o przesłanie następujących informacji na adres e-mail – info@wargo.pl
 - Opis wady i okoliczności jej powstania, braki w dostawie itp.
 - Żądanie reklamującego,
 - Prosimy o dołączenie 3 do 5 zdjęć przedstawiających wadliwy produkt oraz skan protokołu spisany z kurierem (skan protokołu musi być czytelny). Zdjęcia powinny obejmować zarówno całość artykułu (przednią i tylną część), jak i miejsce zawierające defekt. Zdjęcia prosimy przesłać drogą e-mailową na adres info@wargo.pl

Łączna wielkość e-maila wraz ze zdjęciami nie może przekroczyć 10 MB. Prosimy wziąć pod uwagę, że większe wiadomości nie będą dostarczane na nasz serwer. Zachęcamy do używania następujących formatów do przesyłania zdjęć: ZIP, JPEG, RAR.
 - Po otrzymaniu wszystkich informacji reklamacja zostanie opracowana.
 - Tytuł wiadomości reklamacyjnej powinien zawierać imię i nazwisko np.: REKLAMACJA TOWARU - NICK - IMIĘ I NAZWISKO
 - Prosimy pamiętać aby wraz z formularzem dostarczyć dowód zakupu.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego artykułu.
Zawiadomienie nas o niezgodności towaru z umową musi nastąpić najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia tejże niezgodności. Ponadto po stwierdzeniu niezgodności nie można użytkować uszkodzonego towaru.